ตามรอยพระเจ้าตากที้วัดบางแวก/2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=_DW9E8dwFXo
ดู 2257 ครั้ง
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=593
.....
ร่วมจัดสร้างโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่(โต วัดอรุณ) และพี่น้องชาววัดอรุณ