ขอเชิญร่วมงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=COpJPwIJyFo
ดู 2316 ครั้ง
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
กำหนดการของงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช
เวลา 09.00 น.ลงทะเบียนเพื่อรับแจกข้าวสารฟรี
เวลา 11.11 น.ทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เวลา 12.00 น.เปิดโรงทานอาหาร-เครื่องดื่มฟรี
เวลา 12.49 น.ชมการแสดงของ สิงโต มังกรทอง กระตั้ว กระบี่กระบอง
เวลา 14.00 น.ทำพิธีแจกทานข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,200 ถุง
http://pra.kachon.com/news/detail.asp?id=747