คุณวิทย์วัดอรุณและพี่น้องชาววันอรุณร่วมกันจัดงาน28ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราชปีนี้จัดใหญ่ครบ250ปี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=UDVOd8apZtk
ดู 1459 ครั้ง
Created by Video Maker:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.videomaker.editor.slideshow