ป๋าชู วัดเศวต ร่วมกับชาวชุมชนวัดเศวตฉัตร จัดงานวันเด็กประจำปี 2561(นสพ.นิติรัฐออนไลน์ ทีมงานโจคาซอย)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=bnLEeK7i_jM
ดู 2204 ครั้ง
Fcฝั่งธนลูกพระเจ้าตากชาวฝั่งธน
https://www.facebook.com/Fc%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99-180105489406004/?notif_id=1516063048474727¬if_t=page_invite