แฟนซีชีวิต - เอมอร วิเศษสุด

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ijjgNNwUm1w
ดู 1407 ครั้ง
คำร้อง / ทำนอง : พยงค์ มุกดา
ขับร้อง : เอมอร วิเศษสุด