ขอเชิญร่วมงานมหาเทวาภิเษกพระเจ้าตากสินชาววัดอรุณที่วัดบางแวก

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=6LM-UO8kTRQ
ดู 1798 ครั้ง
ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=596