กะฉ่อนพาเที่ยวชมกะตั้วแทงเสือที่วัดบางแวก

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=zo0cqkjYwGY
ดู 2209 ครั้ง
เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1801