พินิจนคร (Season2) ตอน ตลาดพลู

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=lyX9FJcOaqM
ดู 1309 ครั้ง
ตลาดพลู อู่อาหาร คลังการค้านานาชาติ แห่งราชธานี
ออกอากาศ : 7 ธันวาคม 2552