พินิจนคร (Season 2) ตอน วัดโพธิ์

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=xJ4zTAzYgpY
ดู 1146 ครั้ง
วัดโพธิ์...ท่าเตียน ปรัชญาแห่งพุทธาวาส สรรศาสตร์แห่งราชธานี
ออกอากาศ : 28 ธันวาคม 2552