ประวัติความเป็นมาของ ป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=WKVZHxGT7l4
ดู 1466 ครั้ง
((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
"แต้อ๊วง-ไต้ตี่-ตากสิน-อุ่ย" ป้ายสถิตดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แซ่แต้ผู้ยิ่งใหญ่ ประจำศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
http://pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1854