ภาพเชียงใหม่ในอดีต

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=YCs09xb7fv4
ดู 783 ครั้ง
อยากให้อนุชนรุ่นหลัง ได้สัมผัสภาพบ้านเมืองวัฒนธรรม ประเพณีของเชียงใหม่ ที่ผ่านมาว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันอย่างไรซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ กำลังจะสูญหายไป ท่ามกลางของกระแสโลกาภิวัฒน์ ถ้าหากรุ่น ลูกหลานไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้