ระนอง เกาะค้างคาว1

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=VztLRLaOfEg
ดู 1979 ครั้ง
ระนอง เกาะค้างคาว1 by : เกาะค้างคาว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาตแหลมสนประมาณ 9 กิโลเมตร เกาะค้างคาวเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติแหลมสน จากอุทยานแห่งชาติแหลมสนสามารถนั่งเรือไปยังเกาะค้างคาว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที