กะฉ่อนพาเที่ยว ชมศาลาการเปรียญโบราณที่วัดบางแวก

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=-Ak8KvGDXk8
ดู 2703 ครั้ง
ศาลาการเปรียญของวัดบางแวก เป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทยกว้าง 10.77 เมตร ยาว 17.75 เมตร หลังคาลด 2 ชั้น หน้าบันเป็นลายแกะสลักทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีประตูเข้าออก 4 บาน ฝามีบานหน้าต่าง 32 บาน พื้นและตัวเรือนเป็นไม้สักทองทั้งหลัง ด้านบนเพดานมีรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังทศชาติ เป็นฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในมีบุษบกสูง 12 เมตร ซึ่งกรมศิลปากรได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติไปแล้ว ศาลาการเปรียญของวัดบางแวกนั้น ผ่านการเวลาใช้งานมาอย่างยาวนานถึง 200 กว่าปี เป็นมรดกของชาติที่พวกเราควรจะอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นสมบัติของลูกหลานชาวไทยในรุ่นต่อไป
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=649