สาธิต ทองจันทร์ แสดงสดๆยาวๆ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=AC27OIfm1z0
ดู 1576 ครั้ง
https://www.youtube.com/watch?v=CmhMPOXmyok

https://www.youtube.com/watch?v=JchMuhz1128