รวมเพลงสากลมันๆ

หมวดหมู่เพลงฝรั่ง
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=TjntSguyrY8
ดู 3020 ครั้ง
สำหรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
http://vimeo.com/68275689