เลาะรั้วราชวงศ์เขมร

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=5piwhmjk4K0
ดู 1365 ครั้ง
บทวิเคราะห์จากAPTN กล่าวถึงความโดดเดี่ยวและไร้ซึ่งอำนาจของกษัตริย์สีหมุณีแห่งกัมพูชา เรานำเรื่องราวบางมุมของกษัตริย์สีหมุณีมาให้ชม/จับกระแสแลโลก2มิ.ย.54