ขี่ม้าตามรอยเจ้าตาก วันที่๒๕มีนา๒๕๕๘วัดบึงกระจับถึงวัดด่านเงิน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=YFPsDB8yl9A
ดู 1694 ครั้ง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช..."ขี่ม้าตามรอยเจ้าตาก๒๔๘ปีสุ๋เส้นทางอิรภาพ"...วีดีโอนีเป็นวันที่๑๐ของการเดินทาง...จากวัดบึงกระจับ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ถึงาัดด่านเงิน อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา ระยะทางจุดนี้ประมาณ๒๓ถึง๒๔กิโลเมตร