ไร่สำราญใจเรียนรู้เรื่อง...อยู่อย่างเข้าใจในพื้นที่ 35 ไร่

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=XuQLVkJ1VA0
ดู 2336 ครั้ง
ป่า 3อย่างประโชยน์ 4 อย่าง เพาะเห็ดธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ แบบพึ่งพา อาศัยกัน ผลพลอยได้ อาจจะได้ไปเที่ยวจักรวาลเลยทีเดียว