การเพาะปลากัดง่ายๆ Breeding Betta ลุงอ๋า Goldenbetta

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=7dOIC6gXGZc
ดู 2214 ครั้ง
สนทนาเรื่องปลากัดกันได้ที่ Facebook นะคะ
www.facebook.com/goldenbetta
www.goldenbetta.com

วิธีการเพาะพันธุ์ปลากัดอย่างง่ายๆ เริ่มตั้งแต่การเตรียมตู้เพาะ
กาัรรัดการผสมพันธุ์ การเจริญเติบโตของลูกปลา และการให้อาหาร
ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อแชร์ประสบการณ์การเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม

Technic of Breeding betta. Started prepare tank or aquarium for breed your betta.
Let see cuddling of male and female. Growth of betta and feed for your betta


www.goldenbetta.com
www.facebook.com/goldenbetta