ฟาร์มเลี้ยงไส้เดือน

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=0PS5UE5kWQs
ดู 1654 ครั้ง
ฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนดิน บริษัท สหมิตร คอร์ปอเรชั่น 55 จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนดิน ติดต่อ 085-5614645, 080-5098345