ขอเชิญร่วมทอดกฐิน ประจำปี 57 ณ วัดหนองม่วง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=llBk0yVYFS8
ดู 1725 ครั้ง
ขอเชิญร่วมการกุศลทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี สร้างซุ้มประตูหน้าวัดหนองม่วง
ทอด ณ วัดหนองม่วง ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒)
เนื่องด้วยทางวัดหนองม่วงได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูหน้าวัด แต่ยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากจึงบอกบุญมาแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตูหน้าวัดให้สำเร็จลุล่วงสืบต่อไป
สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดช่วยดลบันดาลให้ผู้ใจบุญทั้งหลาย และครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ
กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๒๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น เป็นการฉลององค์กฐิน
วันอาทิตย์ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวาย ภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ และเชิญผู้ร่วมทอดกฐินรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี และผ้าป่า
ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูประภาสธรรมทัต (เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง)
ประธานทอดกฐิน
คุณแม่ละเมียด จำปาศรี ครอบครัวแจ้งประจักษ์
รองประธาน
คุณแม่อรุณ บัวขุนเณร น.อ.เสงี่ยม คุณวนิดา พยุงกิจ คุณแม่ทองคำ ศรีเนตร
คุณศักดิ์ชัย คุณลูกอินทร์ จตุรพรเพิ่ม คุณน้าสายยนต์ ยอดเทวี คุณแถม คุณหมวย กองทองดี
http://www.watnongmuang.com/news/detail.asp?id=3566