ไม้ดัด บอนไซ : รายการคลายฉงน

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=hWeZ4TvhraM
ดู 1471 ครั้ง
บอนไซ คือ การย่อขนาดของต้นไม้ให้เล็กลง
ไม้ดัด คือ การนำต้นไม้มาดัดให้เป็นรูปร่างตามที่ต้องการ

รายการคลายฉงน ตอน "ไม้ดัด บอนไซ"
ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557
เวลา 11.30 - 12.30 น. ทางไทยรัฐทีวี HD ช่อง 32

ผู้ดำเนินรายการ : (มิ้นท์) มิณฑิตา วัฒนกุล
นักประวัติศาสตร์ไทย : อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
ผลิตรายการ : บริษัท เดอโฟร์ทีวี จำกัด