มีมันส์กว่านี้อีกไม๊/3

หมวดหมู่ตลก
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=xAX6xwn2VWQ
ดู 2120 ครั้ง
บรรยากาศสนุกสนานในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาและแห่พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่จัดสมโภชเพื่อประดิษฐานพระองค์ท่านที่วัดบางแวก โดยท่านพระครูพระครูธีรธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวกและเจ้าคณะแขวงบางแวกและพี่น้องชาวบางแวก
http://www.kachon.com/generalnews/detail.asp?id=9369