น้ำส้มควันไม้ ไล่แมลง

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Jh0Mvj-sZbk
ดู 672 ครั้ง