ไก่ประดู่หางดำ มข.55 ศูนย์วิจัยฯไก่พื้นเมือง

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ukWXJB7uAaM
ดู 1812 ครั้ง
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.043-342407
http://ncab.kku.ac.th , facebook.com/ncabb