เปิดบันทึกตำนาน ตอน ครูบาเจ้าเทือง วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=mGAl3-_n6_Q
ดู 1197 ครั้ง
ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เส้นทางชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นไปตามกรรมที่กำหนด กรรมเป็นการกระทำที่สั่งสมมาแล้วในอดีตเสมือนเป็นเส้นทางขีดไว้ให้บุคคลนั้นๆเดินไปตามเส้นทางนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
วิถีชีวิตของครูบาเจ้าเทือง แห่งวัดบ้านเด่นนั้นบ่งบอกถึงบารมีธรรมของท่านที่สร้างสมมาตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิตก็ผิดแผกแตกต่างจากบุคคลทั่วๆไป ชะตาชีวิตเหมือนกำหนดไว้ว่าท่านต้องเดินทางสายนี้ เดินทางมาสู่สายธารธรรม บุคคลผู้ซึ่งเข้าสู่ร่มกาสาวพัตรล้วนมีที่มาที่ไปแตกต่าง เฉกเช่น ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล แห่งวัดบ้านเด่น พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่ง

ติดตามรายการ"เปิดบันทึกตำนาน"ได้ที่
https://www.facebook.com/perdbuntueg?__mref=message_bubble