Tip ถ่ายรูป45 จับกล้อง-ถือกล้องให้นิ่ง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=AGp7Lsqas7g
ดู 1378 ครั้ง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ http://www.ilovetogo.com/Article/102/5000
Tips การใช้กล้อง : ตอน 13 วิธีจับกล้อง และ ท่าถือกล้องให้นิ่ง แบบไหน Work