ตามรอยบาท สมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพร ตอนที่ 3

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=BGlABuG6e0A
ดู 1420 ครั้ง
108 พันก้าว : ตามรอยบาท สมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพร จาก "กษัตร์ย์" สู่ "เชลยพลัดถิ่น" ตอนที่ 3 "NOW26" 1-6-57
-------------------------------------------------
website : http://www.bangkokbiznews.com
facebook : https://www.facebook.com/kt.fb.fan
twitter : https://twitter.com/ktnews
google+ : https://plus.google.com/+กรุงเทพธุรกิจ
youtube : http://www.youtube.com/user/KrungthepTurakij