ภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรกของไทย

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=emZpeQkcowI
ดู 1799 ครั้ง