พิษรักพิษณุโลก - สันติ ดวงสว่าง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=xwE7TC1jY2Y
ดู 1560 ครั้ง
สันติดวงสว่างร้องเพลงนี้ได้หวานซึ้ง เศร้าสร้อย ดนตรีใสสะอาด น่าฟังดีครับ..... ลองฟังดู อาจจะตรงกับใครบางคน ณ.ห้วงใด ห้วงหนึ่ง ของเวลานั้นๆก็ได้.....