กะฉ่อนพาเที่ยว พระอุโบสถน้อยที่ประทับพระรูปพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดอรุณ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=3P2IKkrmjhQ
ดู 1452 ครั้ง