พระราชประวัติในหลวงของเรา

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=piTFN53yYyg
ดู 1034 ครั้ง
สารคดีพิเศษ King Bhumibol of Thailand - The People s King

ถ่ายทอดพระราชประวัติในหลวงของเราทั่วโลก
เพื่อประกาศพระปรีชาสามารถ
และเหตุใดประชาชน จึงจงรักภักดีต่อท่าน

ออกอากาศ วันที่ 5 ธันวาคม 2556
อัดจากช่อง History Channel
ตัดโฆษณาออกแล้ว ความยาว 46 นาที

...อภินันทนาการจากเพื่อนสมาชิกในอินเตอร์เน็ต