บทสวดมหาเมตตาใหญ่ (เมตตาพรหมวิหารภาวนา)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=JEoHE20G2mc
ดู 2228 ครั้ง
00:00 กล่าวนำ
00:45 บทสวดมหาเมตตาใหญ่
ความเป็นมาของบทสวดมนต์ http://suadmondaily.blogspot.com/2013/01/blog-post_3985.html