"มนต์พิธีขับถอนอุบาทว์อัปมงคล"

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=vyvUseU9V_s
ดู 1009 ครั้ง
"มนต์พิธีขับถอนอุบาทว์อัปมงคล" ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕