อาฎานาฏิยปริตร คาถาท้าวเวสสุวรรณ 1

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=XNb12b8BtIE
ดู 2730 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ ขอบคุณเสียงสวดด้วยตรับ
คาถาของท้าวเวสสุวรรณ ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดี และมีความสุข สวดเพื่อคุ้มครองตนจากภูตผีปีศาจ และสิ่งชั่วร้าย พ้นโรคภัย ยักษ์ สำหรับอาฏา นาฏิยปริตร ที่พระสงฆ์ใช้สวดในปัจจุบัน เป็นบทย่อที่บูรพาจารย์ได้นำเอาคาถานมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตที่ท้าว เวสสุวัณแสดงไว้เฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์ มาอ้างเป็นสัจกิริยา ให้เกิดเป็นอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันรักษา ตามคำของท้าวจตุโลกบาล ถ้าอมนุษย์ตนใดเบียดเบียนผู้ที่เจริญอาฏานาฏิยปริตร ให้ได้รับความลำบาก อมนุษย์นั้น ก็จะได้รับการลงโทษ จากเหล่าเทพทั้งหลาย ต่อมามีการสวดอาฏานาฏิยปริตรขับไล่ยักษ์ เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในหมู่ชาวพุทธ นิยมเรียกว่า สวดภาณยักษ์