บทสวดผู้เกิดวันพฤหัสบดี ๑๙ จบ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=csXVSUr2RKw
ดู 2018 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง
พระประจำวันเกิด ปางตรัสรู้ หรือปางสมาธิ ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งดสมาธิราบ พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกัน บนพระเพลา คือพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ขาวทับพระชงฆ์ซ้าย
วันพฤหัสบดี คาถาว่า " ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ " (สวดวันละ 19 จบ) ชื่อ นารายณ์ตรึงไตรภพ ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศประจิม (ตะวันตก)