กะฉ่อนพาเที่ยว ชมพระวิหารน้อยจุฬามณีที่วัดอรุณ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=8LSUmPFkLo8
ดู 2286 ครั้ง
กะฉ่อนพาเที่ยววันนี้พาไปชมวิหารน้อยของวัดอรุณราชวราราม มหาวรวิหาร ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ตัววิหารตั้งอยู่หน้าพระปรางค์เป็นวิหารเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐาน พระจุฬามณี เจดีย์ซึ่งเป็นสถูปขนาดใหญ่ หล่อด้วยโลหะมีรูปท้าวจตุโลกบาลยืนเฝ้าพระเจดีย์อยู่ทั้ง 4 มุม
http://www.kachon.com/tour/detail.asp?id=7