เสด็จเตี่ย เพื่อชาติและราชนาวี ๑

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=VCKaqd0ANds
ดู 811 ครั้ง
รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่อ ชุด "สะพานเดินเรือ" ตอน "เสด็จเตี่ย เพื่อชาติและราชนาวี ตอนแรก"

เป็นเวลาถึง ๖ ปีเศษที่พระราชโอรสแห่งสยามประเทศ ได้จากแผ่นดินเพื่อนำความรู้อันสำคัญยิ่งกลับมาพัฒนาการทหารเรือ มิให้ประเทศชาติต้องพบกับการสูญเสีย เช่นเมื่อครั้งวิกฤตการณ์รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ อีก พระองค์ทรงสละความสุขในวัยเด็กสู่ดินแดนอันหนาวเหน็บเผชิญทั้งทุกข์ที่ต้องอดทน ทั้งการฝึกที่หนักและยาวนาน ต้องวิริยะพยายามเรียนรู้ศาสตร์แห่งการทหารเรือที่ไม่คุ้นเคยจากชาติที่เชี่ยวชาญทะเล ทุกสิ่งล้วนต้องอาศัยความแน่วแน่ในจุดมุ่งหมายที่สูงส่ง คือชาติและราชนาวี

สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่อ ชุด "สะพานเดินเรือ" จำนวน ๔๘ ตอน ความยาวตอนละ ๒๕ นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทรูวิชั่นส์ TNN 2 และ TNN 24 , ช่อง Spring News , เคเบิลทีวี สัตหีบ และผ่านเว็บไซต์ www.thaiarmedforce.com ตลอดปี ๒๕๕๔ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเรื่องราวพระราชกรณียกิจต่างๆ และพระราชดำรัสที่พระราชทานให้แก่คณะต่างๆ ของพระองค์ท่าน โดยได้แทรกเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในมุมมองที่หาชมได้ยาก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการใช้เพื่อประโยชน์และการสำเนาเพื่อการเผยแพร่ในราชการกองทัพเรือ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการนำไปใช้ของผู้ประกอบการทุกกรณี ห้ามนำไปดัดแปลง ทำซ้ำ บันทึกในทุกรูปแบบ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวีดีโอ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์กองทัพเรือ และผู้ผลิต