วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒​ ครบรอบ ๑๑๙ ปี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=8q15SQMCgKA
ดู 1941 ครั้ง
"วิกฤตการณ์ รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒​ ๑๑๙ ปี แห่งการรำลึก" เป็นสารคดีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๙​ ปี แห่งวิกฤตการณ์ รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒​ ฉายครั้งแรกในงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ครบรอบ ๑๑๙ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อันเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง เมื่อ ๑๑๙ ปีที่แล้ว

วิกฤตการณ์ในครั้งนี้มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมือง ทำให้ไทยตระหนักรู้ถึงภัยอันเกิดจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก และทำให้ไทยต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และเงินค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจแก่ชาวไทยทุกคน

เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจได้เป็นอย่างดีว่า แม้นเราจะหวังจะมีความสันติสุข และดำรงซีวิตอย่างมีความสุข แต่ก็อาจจะมีใครก็ตามมารุกรานเราได้เสมอ

"ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้เพื่อประโยชน์และการสำเนาเพื่อการเผยแพร่ในราชการกองทัพเรือ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการนำไปใช้ของผู้ประกอบการทุกกรณี ห้ามนำไปดัดแปลง ทำซ้ำ บันทึกในทุกรูปแบบ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสารคดีชุดนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก คณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์กองทัพเรือ และผู้ผลิต"