เปิดบันทึกตำนาน ตอน ครูบาชัยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=jJqQFW2jMgU
ดู 908 ครั้ง
พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ หรือ ครูบาชัยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
หลวงปู่ครูบาชัยะวงศา อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีครูบาพรหมจักร วัดพระบาทตากผ้า เป็นพระอุปัฌาย์ อยู่ปฏิบัติศึกษาธรรมกับครูบาพรหมจักรได้ระยะหนึ่งจึงออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆทั้งลาวและพม่า
เมื่อหลวงปู่อายุได้ 22 ปี ท่านได้เดินทางไปหาครูบาศรีวิชัย พร้อมกับพวกกระเหรี่ยงที่เป็นศิษย์ของท่านเพื่อช่วยครูบาศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ในครั้งนั้น ครูบาศรีวิชัยได้เมตตาให้ท่านเป็นกำลังสำคัญทำงานร่วมกันตลอดเวลาการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพทุกข์ยากลำบากมากเพราะถูกกลั่นแกล้งจากบุคคลอื่นที่ไม่เข้าใจและอิจฉาริษยา ในเวลาต่อมาท่านได้ถูกจับสึกในข้อหาที่ท่านเป็นศิษย์ที่ปฏิบัติเชื่อฟังครูบาศรีวิชัย ซึ่งขณะนั้นได้ถูกจับมาสอบสวนอธิการที่กรุงเทพ หลวงปู่ครูบาชัยะวงศาไม่ยอมสึก แต่คณะสงฆ์ไม่ให้ห่มผ้าเหลือง ท่านจึงหาผ้าขาวมาห่มแบบสงฆ์แทน
ครูบาชัยะวงศาเป็นพระนักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ในบางครั้งขณะนั่งสมาธิอยู่นั้นไฟที่ก่อไว้ลุกไหม้จีวรของท่านไปตั้งครึ่งค่อนตัวท่านยังไม่รู้สึกตัวเลย เมื่อจิตออกจากสมาธิแล้วท่านต้องดับไฟที่ลุกไหม้อยู่นั้นอย่างรีบด่วน ทำให้ต้องครองจีวรขาดผืนนั้นไปจนกว่าจะเดินทางไปพบหมู่บ้านท่านก็จะนำผ้าที่ชาวบ้านถวายให้มาต่อกับจีวรผืนเก่าที่เหลืออยู่นั้น ในบางครั้งท่านจะนำผ้าบังสกุลที่พบในระหว่างทางมาเย็บต่อกับจีวรที่ขาดอยู่

สามารถติดตามรายการ"เปิดบันทึกตำนาน"ได้ที่
https://www.facebook.com/perdbuntueg?__mref=message_bubble