การเจาะรักษาโรคนิ้วล็อก

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Imk91beg3f0
ดู 1025 ครั้ง
นพ. วิชัย วิจิตรพรกุล
ผู้ชำนาญการในการรักษาโรคนิ้วล็อค
โรงพยาบาลเลิดสิน
http://lerdsin.go.th/