ภาพประกอบเพลงพระเจ้าตากชาววัดอรุณ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ITWm7kmZ-_I
ดู 2329 ครั้ง
ชาววัดอรุณร่วมใจสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
พวกเราจึงได้ปรึกษากันว่าเราชาววัดอรุณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่เคยมีใครคิดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นโดยชาววัดอรุณเลย เราทั้งสองและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาววัดอรุณจึงได้คิดจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นโดยชาววัดอรุณเป็นรุ่นแรก ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบสองร้อยกว่าปี
ร่วมจัดสร้างโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ และพ่อแม่พี่น้องชาววัดอรุณ
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=593