ธนบุรี (Thonburi) : สามกรุงศรี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=6pk1UISr8Jk
ดู 1777 ครั้ง
วีซีดีภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์จากหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี
ชุด "สามกรุงศรี" (อยุธยา - ธนบุรี - รัตนโกสินทร์)
VCD Motion picture, historical documentary based on historical and archeological evidence "Three Capitals" ; Ayudhaya - Thonburi - Bangkok"

ตอน "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร: ฟื้นฟูราชอาณาจักรสยาม"
Thonburi: Revival of Siam

สุจิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ เขียนบทและบรรยาย)
สุรพงษ์ พินิจค้า (กำกับภาพยนตร์)

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สนับสนุนการจัดทำเป็นพิเศษเพื่อเข้าห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส 25 ปีมติชน