บรรยากาศงานวันพ่อที่ชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ 003

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=bizg2U-CaHA
ดู 1126 ครั้ง
ร่วมจัดงานโดย นายวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ประธานชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ และพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ
http://www.kachon.com/generalnews/detail.asp?id=9494