ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน เรื่องที่ ๗ "รากแก้วของต้นไม้ใหญ่"

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=uIT67PGA6R8
ดู 2287 ครั้ง
ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน"

กองทัพเรือร่วมกับ ๗ กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยาของ คสช. ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันจัดทําบทเพลงและมิวสิควีดีโอเพื่อประกอบภาพยนตร์สารคดีชุดที่มีชื่อว่า “ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน” ซึ่งภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวนี้มีเนื้อหาเพื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีกําลังใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประเทศชาติหลังความแตกแยกขัดแย้งได้ผ่านพ้นไป โดยได้หยิบยกเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของกระทรวงนั้นๆ มาบอกเล่า

เรื่อง "รากแก้วของต้นไม้ใหญ่" นี้อิงสาระจากกระทรวงวัฒนธรรม

หากเปรียบชาติเป็นเช่นต้นไม้ใหญ่แล้ว สิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้ใหญ่อยู่ได้ก็คือ รากแก้ว หากรากแก้วนั้นถูกทำลาย ต้นไม้ใหญ่ก็ตายลง เช่นเดียวกัน วัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ค้ำจุนชาติของเรา หากวัฒนธรรมของเราถูกความแตกแยกขัดแย้งทำลาย เสมือน "รากแก้วของต้นไม้ใหญ่" นี้ถูกทำลาย ชาติเราก็จะไม่เหลืออะไรเลย