"ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน" Official Trailer

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=aY1UT5RxNu4
ดู 1734 ครั้ง
ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน"

กองทัพเรือร่วมกับ ๗ กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยาของ คสช. ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันจัดทําบทเพลงและมิวสิควีดีโอเพื่อประกอบภาพยนตร์สารคดีชุดที่มีชื่อว่า “ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน” ซึ่งภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวนี้มีเนื้อหาเพื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีกําลังใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประเทศชาติหลังความแตกแยกขัดแย้งได้ผ่านพ้นไป โดยได้หยิบยกเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของกระทรวงนั้นๆ มาบอกเล่า

ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุดนี้ ประกอบด้วยเรื่องสั้น ทั้งหมด ๗ เรื่อง คือ
๑. การสร้างที่กลับมา
๒. ศรัทธาและเหตุผล
๓. ชีวิตใหม่ที่เชื่อมโยง
๔. กำลังใจเคลื่อนที่เร็ว
๕. น้ำเดียวกัน
๖. ตามหาจิตวิญญาณไทย
๗. รากแก้วของต้นไม้ใหญ่

และมิวสิควีดีโอเพลง ประกอบภาพยนตร์สารคดี
๑. ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน
๒. ธงชาติ

ขอเชิญรับชมภาพยนตร์สารคดีทุกเรื่อง ได้ที่ http://bit.ly/1lGGtm1
และติดตามรับชมภาพถ่าย และเรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทำ ดาวน์โหลดเพลงประกอบภาพยนตร์สารคดี ได้ที่ www.kaokam.com