โครงการน้อมรำลึกพระเจ้าตากสิน เยือนถิ่นกรุงธนบุรี 02 วัดอรุณ 1

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=VSlR7j--WAA
ดู 2112 ครั้ง
งานโครงการน้อมรำลึกพระเจ้าตากสินมหาราช เยือนถิ่นกรุงธนบุรี
นำชมโดย โต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) และคุณวิรัช คงคาเขต อตีด สก.เขตบางกอกใหญ่
http://variety.kachon.com/19698