คลิปสารคดีข่าว

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ZFlEEv3vJGQ
ดู 974 ครั้ง
เพื่อประกอบวิชาเขียนข่าว2