คลิป สารคดี การกำเนิดโทรทัศน์และวิทยุ ตอนที่ 2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=QCl7LaNMgBc
ดู 900 ครั้ง