คลิปแขกเต้า

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ORHmBEX4yec
ดู 1264 ครั้ง
คลิปศึกษาวิจัยเรื่อง การสืบพันธุ์ของนกแก้วแขกเต้า ซึ่งได้เริ่มศึกษามาแต่ปลายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ มาถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๗ และจะศึกษาต่อไปจนกว่าผลการศึกษาจะเป็นที่พอใจ
คลิปสารคดี การศึกษาวิจัยการขยายพันธ์นกแก้วแขกเต้า